37. sz. út

négynyomúsítása és burkolatmegerősítése

Bekecs, Bodrogkeresztur, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Mezőzombor, Szerencs, Taktaszada települések Településrendezési Terveinek módosítása
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerint
314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 40.§ szakmai véleményezési szakasz

  Tartalomjegyzék

  A) Tájékoztató

  A terv célja: A 37. sz. főút Gesztely-Szerencs közötti szakaszának négynyomúsítása, valamint a

  Szerencs – 38. sz. főút (Tokaji elágazás) közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat megerősítése érdekében

  az érintett települések településrendezési tervei szabályozási tervlapjainak módosítása

   1. Tájékoztató a tervezési feladatról
   2. Adatszolgáltatás a 4 sávos bővítés nyomvonaláról
   3. Adatszolgáltatás a burkolatmegerősítés nyomvonaláról

   B) Határozatok az eljárás megindításáról és a partnerség szabályairól

   1. Bekecs település határozata az eljárás megindításáról
   2. Bodrogkeresztúr település határozata az eljárás megindításáról
   3. Gesztely település határozata az eljárás megindításáról
   4. Hernádkak település határozata az eljárás megindításáról
   5. Hernadnemeti település határozata az eljárás megindításáról
   6. Mezőzombor település határozata az eljárás megindításáról
   7. Szerencs település határozata az eljárás megindításáról
   8. Taktaszada település határozata az eljárás megindításáról
   9. Bekecs település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   10. Bodrogkeresztúr település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   11. Gesztely település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   12. Hernádkak település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   13. Hernadnemeti település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   14. Mezőzombor település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   15. Szerencs település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
   16. Taktaszada település határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól

   C) Előzetes véleményezési szakasz dokumentumai

   1. Az államigazgatási szervek előzetes anyagai
   2. Az előzetes vélemények összefoglalása
   3. A környezeti értékelésre vonatkozó eljárás összefoglalása
   4. Lakossági észrevételek
   5. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása
   6. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása
   7. A BAZm Kormányhivatal Erdőgazdálkodási Főosztályának adatszolgáltatása
   8. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása
   9. Környezeti hatástanulmány

   D) Az érintett települések Településrendezési terveinek módosításai

   D1) Bekecs

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Bekecs hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Bekecs hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D2) Bodrogkeresztúr

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Bodrogkeresztúr hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Bodrogkeresztúr hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D3) Gesztely

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Gesztely hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Gesztely hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D4) Hernádkak

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Hernádkak hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Hernádkak hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D5) Hernádnémeti

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Hernádnémeti hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Hernádnémeti hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D6) Mezőzombor

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Mezőzombor hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Mezőzombor hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D7) Szerencs

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Szerencs hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Szerencs hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   D8) Taktaszada

   Hatályban lévő munkarészek

   1. Taktaszada hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata
   2. Taktaszada hatályban lévő Szabályozási Terve

   Jóváhagyásra kerülő munkarészek

   1. Rendelet-tervezet
   2. Szabályozási Terv módosítás

   Alátámasztó munkarészek

   1. A tervezett út szabályozási (építési) területe

   E) Alátámasztó munkarészek

   1. Összhang a magasabb szintű tervekkel
   2. Bekecs hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   3. Bodrogkeresztúr hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   4. Gesztely hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   5. Hernádkak hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   6. Hernádnémeti hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   7. Mezőzombor hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   8. Szerencs hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   9. Taktaszada hatályban lévő Településszerkezeti Terve
   10. Szakági munkarészek
   11. Hírközlési munkarész

   F) Véleményezés

   1. Államigazgatási szervek véleményei
   2. Bekecs - véleményezési szakasz lezáró határozata
   3. Bodrogkeresztur - véleményezési szakasz lezáró határozata
   4. Gesztely - véleményezési szakasz lezáró határozata
   5. Hernádkak - véleményezési szakasz lezáró határozata
   6. Hernádnémeti - véleményezési szakasz lezáró határozata
   7. Mezőzombor - véleményezési szakasz lezáró határozata
   8. Szerencs - véleményezési szakasz lezáró határozata
   9. Taktaszada - véleményezési szakasz lezáró határozata
   10. Bekecs - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   11. Bodrogkeresztur - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   12. Gesztely - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   13. Hernádkak - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   14. Hernádnémeti - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   15. Mezőzombor - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   16. Szerencs - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   17. Taktaszada - határozat a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
   18. Bodrogkeresztur - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
   19. Gesztely - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
   20. Hernádkak - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
   21. Hernádnémeti - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
   22. Mezőzombor - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
   23. Szerencs - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
   24. Taktaszada - jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról

   Tervező: