Alacska

község

Településrendezési Tervének felülvizsgálata
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerint

  Jóváhagyásra került dokumentáció

  Tartalomjegyzék

  A) Előzmények

  Tájékoztató munkarészek

  1. Tervezői nyilatkozat
  2. Lakossági tájékoztató a településrendezési terv készítéséről
  3. A tervkészítés előzményei
  4. Műholdas fotó a tervezési területről (forrás:Google Earth)
  5. Határozat a terv készítéséről
  6. Határozat a partnerség elveiről
  7. Megalapozó vizsgálat
  8. Alaptérkép

  B) Településfejlesztési Koncepció

  Jóváhagyásra került munkarészek

  1. Településfejlesztési Koncepció határozat
  2. Településfejlesztési Koncepció
  3. Határozat a Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatának elfogadásáról

  C) Településszerkezeti Terv

  Jóváhagyásra került munkarészek

  1. Településszerkezeti terv - határozat
  2. Településszerkezeti terv az igazgatási területre
  3. Településszerkezeti terv a belterületre
  4. A Településszerkezeti terv leírása

  D) Alátámasztó munkarészek

  Tájékoztató anyagok

  1. Területfelhasználási mérleg
  2. Összhang a területrendezési tervekkel
  3. Biológiai aktivitásérték számítás
  4. Környezetalakítási javaslat
  5. Tájrendezési javaslat
  6. Közlekedésfejlesztési javaslat
  7. Közműfejlesztési javaslat
  8. Környezeti értékelés és javaslat
  9. Összhang a hatályban lévő településszerkezeti tervvel
  10. Kulturális örökségvédelem
  11. Régészeti adatszolgáltatás
  12. Erdészeti adatszolgáltatás

  E) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

  Jóváhagyásra kerülő munkarészek

  1. Helyi Építési Szabályzat - rendelet
  2. Szabályozási terv a külterületre
  3. Szabályozási terv a belterületre

  F) Terviratok

  Előzetes véleményezési szakasz munkarészei

  1. Előzetes véleményezési szakasz véleményei
  2. Előzetes véleményezési szakasz összefoglalása
  3. Közbenső véleményezési szakasz véleményei
  4. Közbenső véleményezési szakasz lezárása
  5. Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve
  6. Határozat a környezeti értékelés elfogadásáról
  7. Záró szakmai vélemény

  Tervező: