Sajóbábony város

Településrendezési Tervének módosítása

38.§ Véleményezési eljárás
Főépítészi feladatokat ellátja: Ujvári Andor
Az alábbiakban közölt tervek, térképanyagok, információk a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerinti készültek, és jogi védelem alatt állnak. Azok más célú felhasználása tilos!

  Tartalomjegyzék

  1. Tervezői nyilatkozat

  A) Tájékoztató

  1. Tájékoztató és előzmények
  2. Földhivatali alaptérkép (forrás: NKP Kft.)
  3. Légi felvétel a területről (forrás: Google Maps)
  4. Határozat a módosítási szándékról
  5. Határozat a partnerség elveirőlről
  6. OTÉK alóli felmentés - pince terület
  7. OTÉK alóli felmentés - ipari terület

  B) Településszerkezeti Terv

  1. A településszerkezeti terv leírása
  2. Hatályos településszerkezeti terv
  3. Hatályos településszerkezeti tervet módosító döntés véleményezési anyaga
  4. Módosított településszerkezeti terv (belterület) véleményezési anyaga
  5. Módosított településszerkezeti terv (ipari park területe) véleményezési anyaga
  6. Módosított településszerkezeti terv (igazgatási terület) véleményezési anyaga

  C) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

  1. Hatályos Helyi Építési Szabályzat
  2. Szabályozási Terv - Belterület
  3. Szabályozási Terv - Ipari Park területe
  4. Hatályos Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet tervezete
  5. Módosított Szabályozási Terv (igazgatási terület) véleményezési anyaga
  6. Módosított Szabályozási Terv (belterület) véleményezési anyaga
  7. Módosított Szabályozási Terv (ipari park területe) véleményezési anyaga
  8. Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben - tájékoztató jelleggel

  D) Alátámasztó munkarészek

  1. Alátámasztó munkarészek
  2. Területfelhasznláási mérleg
  3. Magasabb szintű tervekkel való összhang bemutatása
  4. Biológiai aktivitásérték számítás

  E) Terviratok

  1. Előzetes tájékoztatási szakasz terviratai
  2. Környezeti értékelés szükségességéra vonatkozó véleményezési eljárás terviratai

  Tervező: