Sajóbábony város

Településrendezési Tervének módosítása

Elfogadott dokumentáció
Főépítészi feladatokat ellátta: Ujvári Andor
Az alábbiakban közölt tervek, térképanyagok, információk a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerinti készültek, és jogi védelem alatt állnak. Azok más célú felhasználása tilos!

  Tartalomjegyzék

  1. Tervezői nyilatkozat

  A) Tájékoztató

  1. Tájékoztató és előzmények
  2. Földhivatali alaptérkép (forrás: NKP Kft.)
  3. Légi felvétel a területről (forrás: Google Maps)
  4. Határozat a módosítási szándékról
  5. Határozat a partnerség elveirőlről
  6. OTÉK alóli felmentés - pince terület
  7. OTÉK alóli felmentés - ipari terület

  B) Településszerkezeti Terv

  1. Hatályos településszerkezeti tervet módosító döntés
  2. Módosított településszerkezeti terv (belterület)
  3. Módosított településszerkezeti terv (ipari park területe)
  4. Módosított településszerkezeti terv (igazgatási terület)

  C) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

  1. Hatályos Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben)
  2. Hatályos Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet
  3. Módosított Szabályozási Terv (belterület)
  4. Módosított Szabályozási Terv (ipari park területe)
  5. Módosított Szabályozási Terv (igazgatási terület)

  D) Alátámasztó munkarészek

  1. Alátámasztó munkarészek
  2. Területfelhasznláási mérleg
  3. Magasabb szintű tervekkel való összhang bemutatása
  4. Biológiai aktivitásérték számítás
  5. Erdőtérkép

  E) Terviratok

  1. Előzetes tájékoztatási szakasz terviratai
  2. Környezeti értékelés szükségességéra vonatkozó véleményezési eljárás terviratai
  3. Előzetes tájékoztatás rövid összefoglalása
  4. Közbenső véleményezési eljárás terviratai
  5. Környezeti értékelésre vonatkozó döntés
  6. Véleményezési eljárás lezárására vonatkozó döntés
  7. Szakmai vélemény

  Tervező: