Sály község

Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Véleményezési szakasz
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 40.§ előírásai szerint
Jelen eljárás keretei között a Helyi Építési Szabályzat kerül felülvizsgálatra az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai alapján
A Szabályozási Tervek módosítása, területhasználat változtatás nem tervezett!

Főépítészi feladatokat ellátja: Ujvári Andor

  Tartalomjegyzék

  A) Tájékoztató

  1. Határozat a Helyi Építési Szabályzat módosítási szándékáról
  2. A partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő döntés és melléklete
  3. A lakossági fórumra vonatkozó hirdemtény
  4. A lakossági fórum jegyzőkönyve és a jelenléti ív

  B) Hatályban lévő településrendezési eszközök

  1. Helyi Építési Szabályzat – hatályban lévő rendelet
  2. Hatályos Szabályozási Terv – külterület
  3. Hatályos Szabályozási Terv – belterület

  C) Jóváhagyásra kerülő rendelet tervezet

  1. Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezet

  D) Tájékoztató munkarész

  1. Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben a változások követésével
  2. Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben

  E) Terviratok

  1. Véleményezési eljárás terviratai - 1. forduló (2017. január)
  2. Véleményezési eljárás terviratai - 2. forduló (2017. május)
  3. Véleményezési eljárást lezáró döntés

  Tervező: