Sály község

Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Elfogadott dokumentáció
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint

Főépítészi feladatokat ellátta: Ujvári Andor

  Tartalomjegyzék

  A) Tájékoztató

  1. Határozat a Helyi Építési Szabályzat módosítási szándékáról
  2. A partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő döntés és melléklete
  3. A partnerségi egyeztetésre vonatkozó hirdemtény
  4. A lakossági fórum jegyzőkönyve és a jelenléti ív

  B) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek

  1. Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet
  2. Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben
  3. Hatályos Szabályozási Terv – belterület (2006.)
  4. Hatályos Szabályozási Terv – külterület (2006.)

  C) Terviratok

  1. Véleményezési eljárás terviratai - 1. forduló (2017. január)
  2. Véleményezési eljárás terviratai - 2. forduló (2017. május)
  3. Véleményezési eljárást lezáró döntés
  4. Szakmai vélemény

  Tervező: